Adroddiadau SROI

Barnardo's Cymru

Barnardo's Cymru

Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr

logo ffindia

Dyma adroddiad SROI ar brosiect Cyfeillio Ffrindia’. Mae’r adroddiad yn dangos gwerth cyfeillgarwch ac pha effaith mae’r prosiect yn ei gael ar unigolion, gwirfoddolwyr ac asiantaethau eraill.

 

Teulu Ni
Dyma adroddiad SROI ar brosiect Cyfeillio Ffrindia’. Mae’r adroddiad yn dangos gwerth cyfeillgarwch ac pha effaith mae’r prosiect yn ei gael ar unigolion, gwirfoddolwyr ac asiantaethau eraill.

Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol

Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych

Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych

Mae Eich Teulu’n Bwysig

 

Change Step

Change Step and Veterans NHS report - cliciwch yma

(Saesneg yn unig)

 

cyswllt cymunedol arfon

Gwerthusiad Adenillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad ar wasanaeth Newid Cam mewn Partneriaeth a Chyn-filwyr GIG Cymru. Cafwyd yr adroddiad yma ei asesu yn allanol gan Social Value UK.

Adroddiad - cliciwch yma (Saesneg yn unig)

 

Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr

This is an interim report on the ICAN Centres based in Ysbyty Gwynedd, Ysbyty Glan Clwyd and Ysbyty Maelor.

Adroddiad - cliciwch yma (Saesneg yn unig)

 

Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr

Social Return on Investment (SROI) Evaluation Report on the ICAN centres in North Wales January 2019 - March 2020

Adroddiad - cliciwch yma (Saesneg yn unig)