Straeon Gwirfoddolwyr

  • 051120-gwirfoddolwr-covid-19-volunteer-2
  • 051120-gwirfoddolwr-covid-19-vounteer-quote
  • 051120-jessica-lane
  • 051120-kieran-pritchard
  • 051120-marjory-a-gwyndaf-cym
  • 051120-martin-hunt-cym
  • 051120-michael-laing-cym
  • 05110-richard-williams-cym
  • 051120-tom-green-circo-arts-llanberis-cym

 

 

Isod, ceir enghreifftiau o straeon gan bobl sy’n gwirfoddoli yma yng Ngwynedd:

Yasmin Moore

 


Stori Sulwen

 


Stori Dan

 


Elis Hughes

 


Digwyddiad Dathlu a Diolch i Wirfoddolwyr 2019

 


Gwirfoddolwyr Yr Wyddfa

 


Gwirfoddolwyr y Rheilffordd