Llawlyfr Marchnata Neuaddau Cymunedol

Llawlyfr Marchnata Neuaddau Cymunedol

Mae Cyngor Gwirfoddol Powys wedi cynhyrchu Llawlyfr Marchnata ar gyfer Neuaddau Cymunedol. Cyfieithwyd yna gan Gyngor Gwynedd. Mae hwn yn ddarn defnyddiol iawn i’r rhai sy’n gyfrifol am y neuaddau ar sut i sicrhau y defnydd orau o’r Neuaddau ac i’ch helpu i ystyried yn union be’ sydd gennych i’w gynnig a sut i gyfleu hynny i’r gymuned. Mi fydd Bethan Jones Parry hefyd yn trafod am farchnata neuaddau yn y Fforwm Neuaddau nesaf a fydd yn y Ganolfan ym Mhorthmadog, 6.30yh 19eg o Fawrth 2014.