Gwirfoddoli


Croeso i’r adran gwirfoddoli!

Mae Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd yn rhoi cyngor a gwybodaeth i unigolion sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli. Fel rhan o’n gwasanaeth, rydym yn recriwtio a chyfeirio gwirfoddolwyr at sefydliadau sydd o ddiddordeb iddynt ac sy’n chwilio am wirfoddolwyr.

Rydym yn rhoi cyngor, gwybodaeth ac arweiniad ar bob agwedd o wirfoddoli ac yn gweithio’n agos gyda unigolion a mudiadau drwy godi ymwybyddiaeth gwirfoddoli, hyrwyddo gwirfoddoli, datblygu cyfleoedd a gweithio gyda grwpiau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr i wella eu harferion.

Beth yw gwirfoddoli?

Yn syml iawn, mae gwirfoddoli yn weithgaredd-

  • sy’n cael ei wneud o’ch gwirfodd a thrwy ddewis
  • sy’n cael ei wneud er lles cyhoeddus/cymunedol
  • sydd ddim yn cael ei wneud er elw ariannol