Gwirfoddoli


DIWEDDARIAD 25/8/2020 - BANK GWIRFODDOLWYR – CORONAFIRWS

Ar gychwyn y cyfnod clo ym mis Mawrth, creuwyd Banc Gwirfoddolwyr gan Ganolfan Gwrfoddoli Gwynedd sef cofrestr o wirfoddolwyr fyddai’n awyddus i helpu unigolion yn ein cymunedau. Gyda newidiadau o ran cyfyngiadau a’r polisi “shielding”, mae’r angen am wirfoddolwyr hefyd wedi newid. Yn ogystal, mae nifer o grwpiau a chynlluniau cafodd eu sefydlu i ddarparu cefnogaeth bellach ddim yn gweithredu fel yr oeddent. Mae angen i ni wrth gwrs fod yn barod pe bydda ail gyfnod clo gael ei gyflwyno. Mae ein Banc Gwirfoddolwyr yn parhau i fod ar agor ac rydym yn croesawu cofrestriadau newydd.

Os hoffech wybodaeth am gyfleoedd gwirfoddoli yn gyffredinol, cofiwch gofrestru ar wefan Gwirfoddoli Cymru.

I gofrestru fel gwirfoddolwyr, cliciwch yma i gwblhewch y ffurflen.


Croeso i’r adran gwirfoddoli!

Mae Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd yn rhoi cyngor a gwybodaeth i unigolion sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli. Fel rhan o’n gwasanaeth, rydym yn recriwtio a chyfeirio gwirfoddolwyr at sefydliadau sydd o ddiddordeb iddynt ac sy’n chwilio am wirfoddolwyr.

Rydym yn rhoi cyngor, gwybodaeth ac arweiniad ar bob agwedd o wirfoddoli ac yn gweithio’n agos gyda unigolion a mudiadau drwy godi ymwybyddiaeth gwirfoddoli, hyrwyddo gwirfoddoli, datblygu cyfleoedd a gweithio gyda grwpiau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr i wella eu harferion.

Beth yw gwirfoddoli?

Yn syml iawn, mae gwirfoddoli yn weithgaredd-

  • sy’n cael ei wneud o’ch gwirfodd a thrwy ddewis
  • sy’n cael ei wneud er lles cyhoeddus/cymunedol
  • sydd ddim yn cael ei wneud er elw ariannol