SOCIAL VALUE CERTIFICATE

Mae Social Value UK yn cynnig gwasanaeth aswiriant ar ran Social Value International. Rhwydwaith byd eang yw Social Value International sydd yn rhoi ffocws ar effaith a gwerth cymdeithasol. Maent yn gweithio gydag aelodau er mwyn gwella mesur, rheoli a macsimeiddio gwerth cymdeithasol ar gyfer y rhai sydd yn cael eu heffeithio gan weithgareddau’r mudiad.

Mae Mantell Gwynedd wedi derbyn Tystysgrif Gwerth Cymdeithasol Lefel 1 sef ‘Ymroddiad’. Mae hyn yn golygu fod Mantell Gwynedd wedi ymrwymo I

image

Bethan Williams, Prif Swyddog Mantell Gwynedd:

‘Rydym wrth ein bodd mai ni yw’r corff ambarél gyntaf yn y Deyrnas Unedig ac efallai yn y byd i dderbyn Tystysgrif Gwerth Cymdeithasol. Rydym yn anelu i sicrhau ein bod ni’n parhau i ddangos ein heffaith a gwneud penderfyniadau tuag at y lefel nesaf.’

Cliciwch yma er mwyn dysgu mwy am y Dystysgrif Gwerth Cymdeithasol

Darllenwch ein Blog.