Gwirfoddolwyr Cyngor ar Bopeth

Mudiad: Cyngor ar Bopeth-Gwynedd

Disgrifiad:

Rydym yn chwilio am bobl sy'n fodlon bod yn bwynt cyswllt cyntaf ar gyfer ein cleientiaid, gan gasglu eu manylion a chael dealltwriaeth glir o'u hanghenion cyngor hirdymor yn ogystal ag unrhyw anghenion brys a allai fod ganddynt, a thrwy hynny ganiatáu i ni gyfeirio ein cleientiaid i'r lle iawn yn fwy effeithlon. Mewn amser a chyda hyfforddiant, efallai y byddwch yn gallu penderfynu ar y camau nesaf gorau ar gyfer y cleient, gyda chefnogaeth goruchwyliwr penodedig. Mae gennym ddiddordeb hefyd mewn clywed gennych os ydych yn chwilio am rôl fel ymddiriedolwr.

Lleoliad: Ar draws Gwynedd

Oed: 18+

Manylion pellach:

Math o gyfle:

  • Cyngor ac adfocatiaeth

Dyddiau gwirfoddoli:

  • Hyblyg ac i'w gytuno

Holwch am y cyfle hwn

Pob Cyfle