Llysgenhadon Pier Bangor

Mudiad: Ffrindiau Pier Bangor

Disgrifiad:

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr brwdfrydig i groesawu ymwelwyr i'r pier, darparu gwybodaeth a derbyn rhoddion gan ymwelwyr wrth iddynt adael y Pier (wrth ymyl y 'ciosg mynediad'). Byddwch hefyd yn gwerthu cynhyrchion sy'n gysylltiedig â phier o'n ciosg oriel ar y pier. Bydd hyn yn golygu defnyddio peiriant cerdyn a chynnal cofnodion gwerthiant a stoc. Nid oes angen profiad a bydd unrhyw hyfforddiant sydd ei angen arnoch yn cael ei ddarparu. Rydym yn ddelfrydol yn chwilio am unigolion sy'n gallu cynnig 4 awr o'u hamser yr wythnos. Os nad yw hyn yn bosibl yna mae dyletswyddau 2 awr ar gael. Hoffem i’n gwirfoddolwyr fod â phresenoldeb ar y pier 7 diwrnod yr wythnos, felly byddai unrhyw ddiwrnod neu amser y gallwch ymdopi yn wych. Bydd dau wirfoddolwr yn cydweithio bob amser a bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu. Mae hwn yn Bier Fictoraidd anhygoel, lle anhygoel i wirfoddoli, felly beth am gymryd rhan.

Lleoliad: Bangor

Oed: 14+

Manylion pellach:

  • Darperir hyfforddiant
  • Telir costau teithio
  • Nid oes angen profiad blaenorol

Math o gyfle:

  • Cymunedol

Dyddiau gwirfoddoli:

  • Rydym yn ddelfrydol yn chwilio am unigolion sy'n gallu cynnig 4 awr o'u hamser yr wythnos. Os nad yw hyn yn bosibl yna mae dyletswyddau 2 awr ar gael. Hoffem i’n gwirfoddolwyr fod â phresenoldeb ar y pier 7 diwrnod yr wythnos,

Holwch am y cyfle hwn

Pob Cyfle