Cynhadledd a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol Mantell Gwynedd - Portmeirion 15/11/23

 • Dylan Owen, Cyfarwyddwr Corfforaethol (Gwasanaethau Cymdeithasol) Cyngor Gwynedd
 • Bethan Russell Williams, Prif Weithredwr, Mantell Gwynedd
 • Trystan Pritchard (Bwrdd Rheoli), Bethan Williams (Mantell Gwynedd), Iona Hughes(Cyfrifydd)
 • Cynulleidfa
 • Iona Hughes, Cyfrifydd, Owain Bebb a'i Gwmni
 • Gwydion ap Wynn & Rhian Williams (Y Dref Werdd)
 • Gwydion ap Wynn & Rhian Williams (Y Dref Werdd)
 • Dylan Owen, Cyfarwyddwr Corfforaelol (Gwasanaethau Cymdeithasol) Cyngor Gwynedd
 • Eleri Lloyd, Social Value Cymru, Mantell Gwynedd
 • Eleri Lloyd, Social Value Cymru, Mantell Gwynedd
 • Cyneilleidfa
 • Staff Mantell Gwynedd a Trystan Pritchard, aelod o'r Bwrdd Rheoli

Pob Albwm