Rhwydwaith Gwerth Cymdeithasol Gogledd Cymru

Mae Rhwydwaith Gwerth Cymdeithasol Gogledd Cymru yn cyfarfod bob chwarter ar draws Gogledd Cymru. Mae’r aelodau’n amrywio o aelodau academaidd, Swyddogion Awdurdodau Lleol, Cynghorau Gwirfoddol Sirol, y Bwrdd Iechyd, mentrau cymdeithasol a mudiadau gwirfoddol. Bwriad y rhwydwaith yw rhannu gwybodaeth, ymarfer da a dysgu. Bydd aelodau yn cyfarfod a thrafod eu gwaith; sôn am unrhyw sialens neu ymateb i rywbeth ac i rwydweithio gyda phobl gyda syniadau tebyg.

Rhwydwaith Gwerth Cymdeithasol Gogledd Cymru

Mae’r rhwydwaith yn parhau i dyfu!


Dyma ddyddiadau cyfarfodydd 2021-22

Amser : 10.30 – 12.30 o’r gloch

Dyddiadau

Cyfarfod 1 – 11 Hydref 2021
Cyfarfod 2 – 10 Ionawr 2022
Cyfarfod 3 – 11 Ebrill 2022
Cyfarfod 4 – 11 Gorffennaf 2022

Cysylltwch ag elerilloyd@mantellgwynedd.com neu gareth.james@mantellgwynedd.com os hoffech fynychu.
 

RHAGLEN CYFARFOD DYDD LLUN, 10 IONAWR 2022 RHWNG 10.30 -12.30 O’R GLOCH AR ZOOM

  • Olivia Hughes, Swyddog Datblygu Gwerth Cymdeithasol, Cyngor Sir y Fflint yn dangos sut mae’r Cyngor yn defnyddio TOMs Cymru wrth gomisiynu a chaffael gwasanaethau gan y Trydydd Sector;
  • Sharon Jones, Cyfarwyddwr Partneriaethau – Gwerth Cymdeithasol, Creu Menter yn rhannu ei phrofiadau o Werth Cymdeithasol;
  • Mathew Lewis, Swyddog Mesur Gwerth Cymdeithasol, Social Value Cymru yn trafod ail egwyddor gwerth cymdeithasol – Deall beth sy’n Newid.