Rhwydwaith Gwerth Cymdeithasol Gogledd Cymru

Mae Rhwydwaith Gwerth Cymdeithasol Gogledd Cymru yn cyfarfod bob chwarter ar draws Gogledd Cymru. Mae’r aelodau’n amrywio o aelodau academaidd, Swyddogion Awdurdodau Lleol, Cynghorau Gwirfoddol Sirol, y Bwrdd Iechyd, mentrau cymdeithasol a mudiadau gwirfoddol. Bwriad y rhwydwaith yw rhannu gwybodaeth, ymarfer da a dysgu. Bydd aelodau yn cyfarfod a thrafod eu gwaith; sôn am unrhyw sialens neu ymateb i rywbeth ac i rwydweithio gyda phobl gyda syniadau tebyg.

Rhwydwaith Gwerth Cymdeithasol Gogledd Cymru

Mae’r rhwydwaith yn parhau i dyfu!


Dyddiad y cyfarfod nesaf:

Dydd Llun 12 Gorffennaf, 2021 - 10.30 - 12.00

Lleoliad: Ar lein - ZOOM

Rhaglen Cyfarfod Rhwydwaith Gwerth Cymdeithasol Gogledd Cymru

 

Cysylltwch ag elerilloyd@mantellgwynedd.com neu gareth.james@mantellgwynedd.com os hoffech fynychu.