Rhwydwaith Gwerth Cymdeithasol Gogledd Cymru

Mae gwerth cymdeithasol yn fodd i ni ddeall gwerth y newid ym mywydau pobl.

Sut byddai'r bobl yr ydych yn gweithio’n agos gyda nhw’n egluro'r canlyniadau pwysicaf iddynt yn sgîl eich gweithgareddau?

A fyddent yn edrych ar eich perfformiad ariannol? Neu a fyddent yn cyfeirio at bethau megis eu bod yn fwy hyderus, neu mewn iechyd gwell, mewn tai mwy addas, wedi lleihau ymddygiad niweidiol, neu lai tebygol o fod angen cymorth gwasanaethau cymdeithasol?

Os ydy newidiadau fel hyn yn ganlyniad i’ch gwaith, mi rydych yn creu gwerth cymdeithasol!

Mae Gwerth Cymdeithasol yn ymwneud â:

  • Dangos beth sydd wedi newid yn mywydau pobl o ganlyniad i’ch gweithgareddau
  • Rhoi gwerth ar y newidiadau hynny

Rhwydwaith Gwerth Cymdeithasol Gogledd Cymru

Mae’r rhwydwaith yn parhau i dyfu!


Mae nifer cynyddol o fudiadau trydydd sector gogledd Cymru’n ymwneud â gwerth cymdeithasol a rhai yn ystyried cychwyn ar y daith. Beth bynnag eich sefyllfa, mae’r Rhwydwaith yma i’ch cefnogi. Ymunwch gyda ni ar gyfer ein cyfarfod nesaf:

Cynhelir Cyfarfodydd y Rhwydwaith rhwng 10.30 a 12.30 o’r gloch ar lein ar Ddyddiau Mercher ar y dyddiadau canlynol:

  • 12 Hydref 2022 – CYFARFOD WEDI’I GANSLO
  • 11 Ionawr 2023
  • 19 Ebrill 2023
  • 12 Gorffennaf 2023

Manylion yn nes at y dyddiad

NEU CYSYLLTWCH Â NI AM SGWRS:
elerilloyd@mantellgwynedd.com neu gareth.james@mantellgwynedd.com