Rhwydwaith Gwerth Cymdeithasol Gogledd Cymru

Mae Rhwydwaith Gwerth Cymdeithasol Gogledd Cymru yn cyfarfod bob chwarter ar draws Gogledd Cymru. Mae’r aelodau’n amrywio o aelodau academaidd, Swyddogion Awdurdodau Lleol, Cynghorau Gwirfoddol Sirol, y Bwrdd Iechyd, mentrau cymdeithasol a mudiadau gwirfoddol. Bwriad y rhwydwaith yw rhannu gwybodaeth, ymarfer da a dysgu. Bydd aelodau yn cyfarfod a thrafod eu gwaith; sôn am unrhyw sialens neu ymateb i rywbeth ac i rwydweithio gyda phobl gyda syniadau tebyg.

Rhwydwaith Gwerth Cymdeithasol Gogledd Cymru

Mae’r rhwydwaith yn parhau i dyfu!

Dyddiad y cyfarfod nesaf:

23ain o Ionawr, 2020, 10 – 12.30

Lleoliad: Coed Pella, Bae Colwyn

Agenda i’w gadarnhau

 

Cysylltwch ag elerilloyd@mantellgwynedd.com os hoffech fynychu.