Recriwtio Gwirfoddolwyr

Mae Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd yn cynnig cefnogaeth i fudiadau, elusennau, grwpiau cymunedol a gwasanaethau ar arferion da a datblygu ym mhob agwedd yn y maes gwirfoddoli.

Rydym yn cynnig gwasanaeth cefnogaeth ar unrhyw faterion sy’n ymwneud â gwirfoddoli a gwirfoddolwyr. Gallwn helpu mudiadau i recriwtio gwirfoddolwyr newydd neu hyd yn oed datblygu polisi gwirfoddoli. Gallwn gyfarfod i drafod unrhyw anghenion a chefngoaeth sydd angen arnoch gan gynnwys gyda rheolwyr neu ymddiriedolwyr eich mudiad.

Cysylltwch â ni am drafodaeth pellach

Cliciwch isod i lawrlwytho copi o ffurflen gofrestru eich mudiad a chyfleoedd gwirfoddoli:
Ffurflen gofrestru mudiadau