Gwirfoddolwyr Ifanc

Os ydych yn 14 – 25 oed a gyda diddordeb mewn gwirfoddoli, yna rydych yn y lle cywir!

Beth yw gwirfoddoli?

Mae gwirfoddoli yn golygu rhoi eich amser a’ch sgiliau i gefnogi unigolion, mudiadau, y gymuned ac achosion da. Gall hyn fod yn gwirfoddoli am un diwrnod yr wythnos mewn siop elusen i dreulio blwyddyn yn helpu plant mewn mannau difreintiedig yn y byd.

Dydy gwirfoddoli ddim yr un fath â phrofiad gwaith sef cyfnod penodol yn y gweithle. Yn hytrach, mae gwirfoddolwyr yn cefnogi sefydliadau megis helpu’r amgylchedd, tim chwaraeon lleol neu helpu pobl eraill mewn ysbytai.

Pa fath o wirfoddoli hoffech ei wneud?

Mae nifer o gyfleoedd gwirfoddoli ar gael ac yn y meysydd yma:

  • Gwaith swyddfa
  • Yr Amgylchedd
  • Chwaraeon
  • Codi Arian
  • Iechyd a Gofal Cymdeithasol
  • Manwerthu (siopau)
  • Eich cymuned leol
  • Gwaith Ieuenctid
  • Treftadaeth
  • Gwirfoddoli Rhyngwladol
Ennill Sgiliau

Mae Cyflogwyr, Prifysgolion a Cholegau wrth eu bodd os oes gennych brofiadau gwirfoddoli! Mae gwirfoddoli yn dangos bod gennych sgiliau y gallwch eu trosglwyddo. Bydd cynnwys gwirfoddoli ar eich CV yn eich helpu i fod yn wahanol i weddill ymgeiswyr swyddi. Mae cyflogwyr, Prifysgolion a Cholegau bellach yn edrych am y profiadau yma ar eich CVs.

"Mae gwirfoddoli wedi fy helpu tuag at gael swydd a chyfweliadau swyddi. Mae gennai lot o brofiadau a sgiliau dwi wedi gallu rhoi ar fy CV.”

Beth nesaf?

Ewch i wefan Gwirfoddoli Cymru i gofrestru a chwilio am gyfleoedd gwirfoddoli
CANOLFAN GWIRFODDOLI GWYNEDD