Diddordeb Mewn Gwirfoddoli

Gall gwirfoddoli fod yn un o’r ffyrdd o dreulio amser sy’n rhoi’r mwyaf o foddhad i chi. Yn ogystal â gwneud gwir wahaniaeth, gallwch ddatblygu eich sgiliau, cyfarfod ffrindiau newydd ac agor eich llygaid i fyd newydd.

Pam gwirfoddoli?

Gwirfoddoli yw rhoi eich amser i wneud rhywbeth defnyddiol o fudd y gymuned heb gael eich talu. Gall gwirfoddoli fod yn ffordd wych i:

  • fagu hyder
  • canfod ddiddordebau newydd
  • cyfarfod pobl newydd
  • dysgu sgiliau a chyfoethogi eich CV
  • CAEL HWYL!
Sut ydw i'n Gwirfoddoli?

Mae Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd yn helpu i recriwtio a lleoli unigolion gyda chyfleoedd gwirfoddoli.

Gofynnwch y cwestiynau canlynol i'ch hun:

  • beth yw eich sgiliau a'ch diddordebau?
  • beth ydych yn fwynhau ei wneud?
  • a yw'n well gennych weithio'n unigol neu mewn grŵp?
  • a ydych yn mwynhau gwneud pethau rydych yn gallu eu gwneud yn rhwydd neu a fyddai'n well gennych gael eich herio gan rywbeth newydd?
Beth nesaf?

Y cam nesaf yw cael darganfod pa gyfleoedd sydd ar gael ac sy’n addas i chi.

Ffoniwch ni am sgwrs neu i drefnu apwyntiad (01286 672 626 / 01341 422 575) neu galwch draw i’n swyddfeydd yng Nghaernarfon neu Dolgellau.

Cymerwch gip olwg ar y cyfleoedd diweddaraf sydd ar gael ar wefan Gwirfoddoli Cymru