Cyfaill gwirfoddol

Mudiad: Centre of Sight and Sound

Disgrifiad:

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i ddarparu cefnogaeth a chyfeillgarwch i'n cleientiaid sydd â nam ar y synhwyrau ac i allu gwneud hyn dros y ffôn neu drwy lythyr. Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i gefnogi ein cleientiaid yn eu cartrefi eu hunain a hefyd mynd â nhw allan. Fel cyfeillion, byddwch yn ffonio defnyddwyr gwasanaeth yn rheolaidd bob wythnos neu'n ysgrifennu llythyrau'n rheolaidd, gan ddarparu cwmnïaeth hanfodol i'r rhai sy'n cael problemau wrth adael eu cartref a gwneud i ddefnyddwyr gwasanaeth deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a'u hadnabod. Allwch chi helpu a chefnogi ein cleientiaid gyda nam ar y synhwyrau trwy eu helpu i ddod yn fwy annibynnol fel Mynychu grwpiau/digwyddiadau Helpu gyda'r siopa Annog hobi / diddordeb newydd Help gyda chludiant Darllen llyfr/papur newydd Mynd am dro drwy barc ac ati. Sgwrsio a rhannu peth amser i wella diwrnod cleientiaid

Lleoliad: Gwynedd

Oed: 18+

Manylion pellach:

Math o gyfle:

Cyfeillio

Dyddiau gwirfoddoli:

Hyblyg

Holwch am y cyfle hwn

Pob Cyfle