COVID-19

Mae gwasanaethau Mantell Gwynedd yn parhau ar gael i’r cyhoedd gyda ffocws arbennig ar yr anghenion yn deillio o’r sefyllfa bresennol oherwydd COVID-19. Gallwch ffonio y rhif ffôn arferol – 01286672626 – a bydd eich galwad yn cael ei drosglwyddo i aelod o staff.

  1. Mae Mantell Gwynedd wedi agor BANC GWIRFODDOLI yn arbennig ar gyfer rhai sydd eisiau gwirfoddoli yn ystod y cyfnod yma. Gallwch roi eich enw ar y banc a bydd aelod o staff Mantell Gwynedd yn cysylltu efo chi yn syth i holi mwy am ba gyfle fyddai o ddiddordeb i chi. Byddwn wedyn yn eich rhoi mewn cysylltiad efo mudiad fyddai yn cael budd o’ch amser a’ch sgiliau. Rydym yma i’ch cefnogi pob cam o’r daith i wirfoddoli. Dim ots os nad ydych wedi gwirfoddoli o’r blaen mi gewch pob help sydd ei angen arnoch.
  2. Mae Mantell Gwynedd yn parhau i rannu gwybodaeth allweddol gyda mudiadau trydydd sector gan ddarparu’r cyngor a’r arweiniad diweddaraf i chi yn ystod y cyfnod yma. Os yw eich mudiad yn bryderus am wiriadau diogelwch neu angen eglurder ar reolau neu ganllawiau gweithredu yna cysylltwch efo ni.
  3. Mae Mantell Gwynedd ar gael i gefnogi eich mudiadau sydd am sefydlu gwasanaethau newydd i ymateb i’r gofynion yn eich cymunedau. Cewch pob cymorth er mwyn sicrhau eich bod yn gweithredu yn ddiogel ac yn gyfreithlon.


Rydym yn gweithio yn agos gyda’n partneriaid statudol yn ystod y cyfnod heriol yma.

Ffoniwch Mantell Gwynedd ar 01286672626 neu e-bostio ymholiadau@mantellgwynedd.com am unrhyw gymorth. Nid oes angen bod yn aelod o Mantell Gwynedd i gael ein cymorth.

 
Amddiffyn a Diogelu Pobl HYn

Cliciwch yma am Becyn Gwybodaeth Covid-19

Ailagor eich Cyfleuster Cymunedol

Cliciwch yma am gwybodaeth Ailagor eich Cyfleuster Cymunedol