Rhwydwaith Gwerth Cymdeithasol Gogledd Cymru

Mae Rhwydwaith Gwerth Cymdeithasol Gogledd Cymru yn cyfarfod bob chwarter ar draws Gogledd Cymru. Mae’r aelodau’n amrywio o aelodau academaidd, Swyddogion Awdurdodau Lleol, Cynghorau Gwirfoddol Sirol, y Bwrdd Iechyd, mentrau cymdeithasol a mudiadau gwirfoddol. Bwriad y rhwydwaith yw rhannu gwybodaeth, ymarfer da a dysgu. Bydd aelodau yn cyfarfod a thrafod eu gwaith; sôn am unrhyw sialens neu ymateb i rywbeth ac i rwydweithio gyda phobl gyda syniadau tebyg.

Rhwydwaith Gwerth Cymdeithasol Gogledd Cymru

Mae’r rhwydwaith yn parhau i dyfu!

Dyddiad y cyfarfod nesaf:

Dydd Iau 7fed Mawrth – 10 – 12.30pm Cartrefi Conwy, Morfa Gele, Parc Busnes Gogledd Cymru, Cae Eithin, Abergele, LL22 8LJ

Bydd y cyfarfod yn cynnwys:

  1. Cyflwyniad 1 – Lisa Goodier, Cyngor Gwynedd, Effaith newid mewn hinsawdd ar lesiant unigolion
  2. Cyflwyniad 2 – Andrew Bennett, Heddlu Gogledd Cymru yn trafod Rhaglen Camau Cynnar gyda’n Gilydd
  3. Cyflwyniad 3 – Trafodaeth ar roi gwerth ariannol ar ddeilliannau. Beth yw’r manteision a’r anfanteision. Trafodaeth yn cael ei arwain gan Prifysgol Bangor a Social Value Cymru
  4. Trafodaeth gyffredinol ar faterion o fesur gwerth cymdeithasol

Cysylltwch ag elerilloyd@mantellgwynedd.com os hoffech fynychu.