Pam mesur gwaith cymdeithasol?

Rydym yn egluro gwerth cymdeithasol yn ein tudalen ‘Beth ydy Gwerth Cymdeithasol?’ ac rydym yn ymwybodol bod y trydydd sector yn creu nifer anhygoel o werth cymdeithasol, ond nid ydym y gorau am ddathlu hynny a gweiddi yn uchel am y gwaith da sydd yn digwydd. Credwn y dylai hynny newid- ac y dylai mudiadau sydd yn creu newidiadau pwysig ym mywydau pobl ac yn creu arbedion i fudiadau medru dweud stori eu gwaith yn effeithiol.

Mae newid i’r gyfraith megis y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 neu Deddf Llesiant Cendlaethau’r Dyfodol (2015) yn rhoi cyfle i’r trydydd sector i gael cydnabyddiaeth am y rhan allweddol maent yn ei chwarae yng Nghymru a’r gwerth maent yn ei greu. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth ar sut gall gwerth cymdeithasol datgloi y potensial o’r ddeddfwriaeth newydd.

Nid gwneud yr hun sydd yn ddisgwyliedig ohonom yn allanol ydy mesur gwerth cymdeithasol, ond drwy ei ddefnyddio yn effeithiol gall roi cyfle i ni ddysgu am sut gallwn wneud pethau yn well. Dyma sydd yn cael mwy o effaith positif ym mywydau y bobl rydym yn gofalu amdanynt.

Mae’r darlun isod yn cyflwyno ychydig o’r manteision posib drwy fesur gwerth cymdeithasol.

 

pam mesur gwerth cymdeithasol

Cliciwch yma i weld y llun uchod yn fwy

Gwerth cymdeithasol yw’r iaith gall ein helpu i gyfathrebu gwerth ein gwaith i bobl, mudiadau a chymdeithas mewn ffordd mwy ddealladwy i’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau, gan gynnwys rhai allanol ac mewnol i’n mudiadau.