Ffynhonellau Ariannu

CRONFA DATBLYGU GWIRFODDOL - CYNGOR GWYNEDD

Mae Cyngor Gwynedd yn gweinyddu cronfa grantiau i grwpiau cymunedol a gwirfoddol yng Ngwynedd.

Mae modd gwneud cais am arian cyfalaf a refeniw o'r gronfa hon.

Am becyn cais neu ragor o wybodaeth ewch i www.gwynedd.gov.uk neu cysylltwch a'r tim Swyddogion Adfywio Bro neu Swyddfa Cist Gwynedd ar 01286 679153

GRANT CIST GYMUNEDOL

Cynllun grant yw hwn gan y Loteri Genedlaethol a gynlluniwyd i annog
mwy o bobl i fywiogi'n gorfforol ynamlach. Dan y canllawiau newydd,
cynyddwyd uchafswm y grant i £1,500.00.Gellir defnyddio'r grant i gefnogi pethaueraill megis:

Prosiectau cerdded neu feicio
Prosiectau sy'n annog gweithwyr i fod yn fwy corfforol fywiog
Recriwtio a datblygu gwirfoddolwyr, arweinyddion a hyfforddwyr
Ymestyn clybiau chwaraeon sy'n bodoli'n barod i ddarparu gweithgareddau newydd
Sesiwn hamdden rhieni tra bod eu plant yn hyfforddi mewn sesiwn clwb

Cysylltwch â swyddfa Cist Gwynedd, Cyngor Gwynedd, 01286 679 153