Esiampl o’n gwaith

Barnardo's Cymru Barnardo's Cymru Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr

logo ffindia

Dyma adroddiad SROI ar brosiect Cyfeillio Ffrindia’. Mae’r adroddiad yn dangos gwerth cyfeillgarwch ac pha effaith mae’r prosiect yn ei gael ar unigolion, gwirfoddolwyr ac asiantaethau eraill.

Teulu Ni
Dyma adroddiad SROI ar brosiect Cyfeillio Ffrindia’. Mae’r adroddiad yn dangos gwerth cyfeillgarwch ac pha effaith mae’r prosiect yn ei gael ar unigolion, gwirfoddolwyr ac asiantaethau eraill.

Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol

cyswllt cymunedol arfon

Cyswllt Cymunedol Arfon