Be’ ydy gwerth cymdeithasol?

Gwerth cymdeithasol ydy ffordd i ni ddeall gwerth y newid ym mywydau bobl.

Dechreuwch drwy ofyn y cwestiwn yma; sut byddai y bobl yr ydych yn gweithio’n agos gyda yn egluro y canlyniadau pwysicaf iddynt yn sgîl eich gweithgareddau? A fyddent yn edrych ar eich perfformiad ariannol? Neu a byddent yn cyfeirio at bethau megis eu bod yn fwy hyderus, neu mewn iechyd gwell, bod mewn tai mwy addas, wedi lleihau ymddygiad niweidiol, neu llai tebygol i fod angen cymorth gwasanaethau cymdeithasol?

Os ydy y newidiadau fel yma yn ganlyniad o’ch gwaith, mi rydych yn creu gwerth cymdeithasol! Ond, oes bosib egluro pa mor bwysig ydy’r newidiadau yma i bobl?

Drwy ofyn i bobl beth sydd wedi newid yn eu bywydau, gallwn ddechrau deall canlyniadau ein gweithgareddau- ac drwy fesur rhain yn unig gallwn ddeall os yr ydym wedi cael effaith ar fywydau bobl.

Er enghraifft, os yr ydych yn darparu gwasanaeth i bobl er mwyn byw bywyd iachach, a ydych gyda diddordeb yn yr allbynnau sy’n dweud faint o bobl yr ydym wedi gweithio gyda, neu deall y canlyniadau sy’n dweud faint sydd yn iachach fel canlyniad? Mae’r ddau yn bwysig wrth gwrs, ond drwy ddeall canlyniadau yn unig y gallwn fod yn hyderus bod ein gwaith yn effeithiol. Nid yn unig hynny, ond drwy ddeall sut mae bobl wedi newid fel canlyniad o’ch gwaith , gallwn hefyd roi gwerth ar effaith pwysig i fudiadau megis y Bwrdd Iechyd neu gwasanaethau cymdeithasol.

Mae Social Value Cymru yn ran o’r datblygiad sy’n adnabod ein bod yn medru rhoi gwerth ar yr newidiadau hyn, a gallwn weithio gyda chi i’ch helpu i ddeall, cyfathrebu a rheoli gwerth cymdeithasol eich gwaith.

Mae’r trydydd sector / sector gwirfoddol yn creu nifer fawr o werth cymdeithasol, ond yn aml nid ydym y gorau am arddangos hynny – beth am newid hyn a dweud ein stori gyda balchder am sut mae’n gwaith yn creu newidiadau allweddol ym mywydau bobl ac arbedion i fudiadau a fyddai fel arall yn gweld cynnydd yn yr angen am wasanaethau.

Mae Social Value Cymru yn aelod o Social Value UK – mudiad sydd yn arwain ym Mhrydain ar werth cymdeithasol ac Social Return on Investment (SROI). Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.